OM KLINIKKEN

Them Lægepraksis er aktuelt lukket for tilgang af nye patienter.
Der er gode parkeringsforhold foran og handicapvenlig adgang til lægehuset.

Klinikken drives som et kompagniskab af tre praktiserende læger der alle er speciallæger i almen medicin.
Som patient er du tilmeldt alle tre læger. Du er derfor naturligvis frit stillet i forhold til at vælge, men det kan være en fordel for både patient og læge at du går til den samme læge fra gang til gang. I tilfælde af akut sygdom (dvs ved anmodning om konsultation eller sygebesøg samme dag) eller ved lægens fravær, må du dog eventuelt konsultere den læge som har bedst tid.

Meld venligst et eventuelt afbud i god tid, så en anden kan få glæde af tiden. Besked om afbud kan gives på SMS til 26 22 81 22.

Af hensyn til såvel børn som voksne afholdes børneundersøgelser først på dagen.
Tirsdagenes sene konsultationer frem til 16.15 forbeholdes derimod voksne i arbejde med mindre omfattende problemstillinger.

Husk at medbringe Sygesikringsbevis ved enhver henvendelse i Lægehuset.

Tavshedspligt:
 Der gælder samme tavshedspligt for alle i lægehuset.