LÆGER

Faste læger i huset: Lægehusets faste læger er alle speciallæger i almen medicin. Medlemskaber: Dansk Selskab for Almen Medicin, Lægeforeningen, Praktiserende Lægers Organisation og Praktiserende Lægers Arbejdsgiverforening. Ingen af lægerne i Them Lægepraksis har økonomiske mellemværender med medicinalindustrien eller på andre måder interessekonflikter i forhold til  lægegerningen.

 

Lene Bruun Clausen

 

(f. 1972)
Cand. med 1999.
Speciallæge i almen medicin 2009
Praktiserende læge siden 2010

 

Michael Ho Overgård

 

(f. 1975)
Cand. med 2007.
Speciallæge i almen medicin 2014.
Praktiserende læge siden 2014

 

Niels Munksgaard Søndergaard

 

(f. 1974)
Cand. med 2005.
Speciallæge i almen medicin 2016.
Praktiserende læge siden 2017 

 

Nathalie Poulsen

 

Uddannet læge i 2023. Er ansat ved Them Lægepraksis i forbindelse med videreuddannelse i perioden 1. maj 2024 til 31. oktober 2024.

 

Luise Vollesen

 

Uddannet læge i 2016. Under uddannelse til speciallæge i almen medicin. Arbejder frem til 31.oktober 2026 primært på sygehuset, men vil være at træffe i Them Lægepraksis én gang om måneden.