PRISER

En række lægelige ydelser er ikke omfattet af lægers overenskomst med Sygesikringen, som derfor ikke giver tilskud. Det gælder f.eks. attester og vejledning om, og gennemførelse af, rejsevaccinationer og visse andre vaccinationer, hvor der er fuld brugerbetaling for alle.

For patienter tilmeldt Sygesikringsgruppe 2 vil der derudover være delvis brugerbetaling for en række andre lægelige ydelser.

Nogle ydelser – fortrinsvist attester (f.eks. motorattest) – skal pålægges moms. Nedennævnte priser er alle inklusiv eventuel moms.
 

 

Patientgruppe Ydelse Pris, kr Bemærkning
Privat, sygesikringen uvedkommende Konsultation 400,00  
  Telefonkonsulation 120,00  
  E-mail konsulation 150,00  
  Vaccinationshonorar 400,00  
Sygesikringsgruppe 2      
egenbetaling Konsultation 200,00  
  Telefonkonsultation 90,00  
  E-mail konsultation 100,00  

Attester

     
Motorattest   600,00 Husk at medbringe foto
Lægeerklæring/mulighedserkling   600,00 per påbegyndt 15 min.
Lægeerklæring ifm sygemelding til skole/ungdomsuddannelse 300,00  
Attester til forsikringsselskaber 600,00

per påbegyndt 15 min.